Drivhuset

Drivhuset er et uteromsmøbel laget av elever på Sofienberg skole. Det er et resultat av et pilotprosjet der ByVerkstedet i samarbeid med faglærere og elever i valgfaget design redesign på Jordal og Sofienberg skole ville gi elevene økt kunnskap om håndverk, design og arkitektur gjennom praktiske erfaringer.

Målet var også at elevene skulle få mulighet til selv å finne en problemstilling og løsning til sin skolehverdag og uteområde. Gjennom ulike faser fra idéutvikling og workshops til selve byggedagene med ferdigstilling fikk elevene erfare hvordan man arbeider med gjennomføringen av et større prosjekt.

Hvem: Elever ved 10. trinn på Sofienberg skole, Jordal skole, arkitektkontorene Snøhetta og Lala Tøyen, designkontoret Byggstudio og ByVerkstedet
Hvor: Skolegården på Sofienberg skole


Tilbakemeldinger fra prosjektet

«Dette har vært et helt fantastisk og annerledes prosjekt. På få dager har jeg lært så mye nytt. Jeg følte etterhvert at "dette kan jeg" og verksmesterne gav deg frihet til å vise at du kunne ting. Prosjektet ga en annen type mestringsfølelse en det du vanligvis får på skolen.

Det ga et avbrekk fra en ellers ganske teoretisk hverdag. Det var deilig å få jobbe med noe i tre hele dager der du ikke tenkte på noe annet. Det gav en stor frihet og jeg tenkte på hva jeg kunne gjøre konstant, også utenom skoletiden.»
- Selma Johansson -

«Det er motiverende å få kombinere ulike fag å se hvordan man jobber som arkitekt og snekker. Drivhuset er blitt et nytt samlingssted som alle bruker. For eksempel brukes det av skatere etter skoletid»
- Nora Granhaug -

«Det føltes som at verksmesterne tok oss på alvor og hadde tro på at vi kunne gjøre ting selv.»
- Elina Berg -

«Jeg er imponert over at jeg sitter igjen med kunnskap om og kan bruke ulike verktøy»
- Sohaila El M´Kaddem -