HideawaY UTEKAFé PÅ JORDAL SKOLE

Hideaway utekafé er resultatet av et pilotprosjekt i samarbeid med elever i 10. klasse fra Sofienberg og Jordal skole. I ulike faser og workshops jobbet vi sammen om ideer, konsept og design. Elevene fikk jobbe med profesjonelle arkitekter og designere som Snøhetta, Lala Tøyen arkitektkontor og Byggstudio designstudio. Målet var å la elevene ta del i en kreativ prosess, der de selv skapte og bygget noe ut ifra sine egne behov og ønsker. I siste del av prosjektet ble skolegården omgjort til en byggeplass der elevene sammen med våre verksmestere brukte tre dager til å konstruere og bygge selve kaféen.

Viktige mål for prosjektet var elevmedvirkning, praktisk erfaring og mestring, kunnskap om og samarbeid med arkitekter, håndverkere og designere, og samarbeid med lokale sponsorer og nærmiljø.

Kafeen ble innviet av ordfører Marianne Borgen i forbindelse med Jordal-festivalen i oktober 2016.

fra evalueringen av skoleprosjektet

«Jeg er så stolt av hva vi har fått til og prosjektet har påvirket skolen på en bra måte. Kaféen er blitt et felles hangoutsted også for de som er på klubben. Jeg har blitt bedre kjent med nærmiljøet og elevene fra Sofienberg skole.»,
- Sundus Hassan -

«Det var veldig gøy å være med å bestemme, planlegge å gjøre alt selv, og få mulighet til å tenke anderledes.»
- Anna Aspen -

«Prosjektet har gitt meg mye fordi jeg jobbet med folk jeg vanligvis ikke jobber med og har lært å bruke verktøy som jeg ikke har brukt før.»
- Maria Ottersen -