Våre byggekamerater

ByVerkstedet samarbeider med både offentlige og private aktører.  Vi har et stort nettverk og arbeider tverrfaglig innen kreativ næring, entreprenørskap, kultur og byutvikling.

ByVerkstedet mottar støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og har fått penger fra Gjensidigestiftelsen til å jobbe med sosialt entreprenørskap. Fra Sparebankstiftelsen har vi fått støtte til bygging av verkstedscontainer, verktøy og materialer. Gjennom Områdeløft Tøyen og Bydel Gamle Oslo har vi mottatt aktivitetsmidler og annen støtte. Vi er også del av nettverket Tøyen Unlimited som arbeider med sosialt entreprenørskap.