Her har du en oversikt over parken.
Trykk på prikkene for detaljert bilde av sonene!
Kjøkkenhagen
Lusetjern vannpark
Paviljongen
Høyden
Sørsiden