Post 3:
(1 poeng)
Post 4 ligger i samme sone,
men nesten i "Kjøkkenhagen".
Klarer du å finne den?