Det er mørkt og kaldt
i desember.
Spill inn valgfri
julesang-video
for å få opp
stemningen!

Ekstra poeng:
Hvem synger sangen
"All I Want for
Christmas Is You"?Post 5:
Har du grønne fingre?
Post 7 finner du et sted
på gjerdet rundt
parsellhagen!
(2 poeng)