Byverkstedet er et kollektiv som arbeider med stedsutvikling gjennom medvirkning, samskaping, design, håndverk og arkitektur. Sammen engasjerer vi brukere og driver prosesser som skaper bærekraftige løsninger for byens mennesker og miljø.
Vi gjør byen
din mer inkluderende
Prosjekter