Under Oslo Open åpner 400 kunstnere sine atelierer for publikum. Arrangementet er årlig med rundt 10000 besøkere årlig, men har i dag svært få unge besøkere. For å hjelpe Oslo Open med hvordan de kan nå ut til et yngre publikum gjennomførte vi kunstnermøter og workshops der ungdom selv fikk være med å si hva som skal til for å engasjere unge. Resultatet ble samlet i rapporten Make Your Mark - Hvordan nå ungdom på deres premisser?Hvis du ønsker å motta rapporten kan du sende en e-post til caroline@byverkstedet.no

Make Your Mark
Undersøkelse
2020