I Sofienberggata 7 ønsket Boligbygg å utforske mulighetene for å gjøre om en grå garasje til en grønn møteplass. I team med SoCentral, tegn_3 og Boligbygg, har Byverkstedet bidratt med kompetanse innen medvirkning og testing. Vi gjennomførte workshops, analyserte innsamlet data og utviklet tre konsept i samarbeid med målgruppene. Sammen med teamet testet vi konseptene gjennom tre pilotaktiviteter, og fant gode løsninger, men selvfølgelig også utfordringer ved garasjeanlegget som møteplass. Arbeidet dannet et godt grunnlag for den pågående videreutvikling av en bærekraftig driftsmodell for garasjen.
Garasjen
Pilotering
2019