På Tøyen skole har de orkester for store og små, og de instrumentene som har blitt for gamle til å spille på er nå gjort om til gatekunst. Sammen med elever i kunst- og håndverk har vi laget en installasjon og skilt for musikkgata utenfor skolegården i Kolstadgata.
Musikkgata
Installasjon, stedsidentitet
2021