Siden 2013 har Byverkstedet vokst til å bli et nettverk og kreativt studio som jobber med prosjekter innen stedsutvikling. Sammen med offentlige og private oppdragsgivere, lokale aktører og frivillige har vi gjennomført mer enn 40 prosjekter og engasjert tusentalls innbyggere. Basert på medvirkning, tester og pilotering skaper vi nye konsepter og inspirerer til nytenking i byutviklingen.

Ved å inkludere brukere og ulike aktører fra begynnelse til slutt inspirerer vi til kreativitet, samarbeid og eierskap. Vi tror på en demokratisk byutvikling der alle kan påvirke og skape forandring. Vi har spisskompetanse innen barn og unges deltakelse og deres muligheter for medvirkning, kreativ utfoldelse og mestring.
Byverkstedet
Vårt team
Jinn Merethe Jansen
Daglig leder
Jinn er utdannet designer med lang erfaring fra ledelse innen kultur og kreativ næring. Som fagansvarlig er hun opptatt av tverrfaglig samarbeid og brenner for å gi ungdom en stemme og synlig rolle i byutviklingen.
Anna Ferm
Prosjektleder, designer
Anna har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo innen interiør og møbeldesign. I tillegg har hun en praktisk pedagogisk utdannelse i Form, Kunst og Håndverk. Hun har jobbet med Byverkstedet siden 2015 og har lang erfaring med prosjekter innen sosial bærekraft i byutvikling.
Maria Hansteen
Regnskapsansvarlig, prosjektleder
Maria studerer samfunnsøkonomi og har et eget blikk for å se hvordan små og store ting henger sammen. I tillegg til å jobbe med regnskap og økonomi er hun involvert i en rekke prosjekter både som prosjektleder og rådgiver.

Caroline Ulseth Karlsen
Koordinator
Caroline har bakgrunn innen illustrasjon og driver Illustrasjonsverkstedet. Hun er samfunnsengasjert og opptatt av hvordan vi kan gi barn og unge mestring gjennom kreativitet.
Våre verksmestere
Vi har et fantastisk team av verksmestere som alle brenner for å bygge bærekraftige samfunn som engasjerer og involverer ulike mennesker og miljøer. Med tverrfaglig kompetanse skreddersyr vi prosessen og setter sammen et team ut ifra hva ditt prosjekt trenger.
Anki Strøm
Designpedagog
Anki er en leken og åpensinnet pedagog med undervisningsbakgrunn og yrkesfaglig forankring i visuell kommunikasjon. Hun har vært engasjert i Byverkstedets posjekter på Holmlia men nylig flyttet til Larvik, en by der vi håper å kunne jobbe med prosjekter i fremtiden.
Cathrine Lie
Lektor
Cathrine er lektor i kunst og håndverk og har drevet flere av våre prosjekter på Holmlia. Hun er en ekte lokalpatriot og bidrar med å videreføre kunnskap om håndverk og materialer. Hun tror på verdien av gleden og mestringsfølelsen av å skape ting selv.
Eivind Lindbråten
Utvikler
Eivind var med å starte Byverkstedet. Han jobber gjerne i krysningspunktet mellom teknologi og kunst og blir inspirert av prosjekter der vi kan kombinere teknologi med tradisjonelt håndverk og materialer. Han har en mastergrad fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Gunnar Moen
Designer, håndverker
Gunnar har et stort hjerte for mennesker og var også med å starte Byverkstedet. Han har utdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo og lang erfaring fra arbeid innen psykiatri. Gunnar er en engasjert person med mange talenter som kombineres i arbeidet med mennesker, design, håndverk og kunst.
Haji Mohammed Haji
Mekaniker
Haji har bred arbeidserfaring og blant annet jobbet som forskningsassistent og landkoordinator, formidling og organisasjonsarbeid i Tanzania. Han er en dyktig sykkelmekaniker og har jobbet med Sykkelfix i flere år. Haji er opptatt av miljø og omvandler gjerne gamle utdaterte ting eller ting fra naturen til noe nytt, nyttig eller fint.
Ida Skjefstad
Opplevelsesdesigner og prosessleder
Ida er en person med mange jern i ilden. Hun har jobbet som prosjektleder hos oss siden 2015 og studerer for tiden sosialt entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Ida er intuitiv, street smart, hands on og brenner for utvikling av offentlig byrom i samarbeid med nærmiljøet.
Isaac Hegna Manning
Produktdesigner
Isaac har vært med fra begynnelsen og var den som hadde ansvar for Åpent verksted med ukentlig drop-in på Tøyen torg. I dag lever han i skogen, bygger av skogen og utvikler konsepter i skogen.
Han tar med skogen til byen, og engasjerer seg for alt fra inkluderende prosesser til materialegenskaper.
Janic Heen
Dramatiker og prosessfasilitator
Janic er dramatiker og prosessfasilitator.
Han er opptatt av viktigheten av å skape velfungerende byrom og møteplasser som kan brukes av lokalbefolkningen. Sammen fasiliterer vi prosesser som bidrar til å tenke nytt rundt bruk av offentlig rom.
Joakim Thorendahl
Pedagog
Joakim har solid kompetanse og stort engasjement i arbeid med barn og ungdom. Han er kreativ, liker å skape og arbeide i team med andre. I tillegg til å være prosjektleder for Sykkelfix jobber han med prosjektutvikling av flere konsepter. Joakim har mange talenter og en av dem er å jobber med filmproduksjon.
Johanne Nyborg
Designer og fotograf
Johanne har vært med i flere prosjekter og er rå på konsept og idéutvikling. Hun er utdannet Art Director og fotograf, og jobber gjerne på tvers av disipliner. Hun er nysgjerrig, opptatt av bærekraft og liker å jobbe hands on.
Kamran Surizehi
Arkitekt
Kamran er opptatt av å skape gode byrom der historie, natur og sosial bærekraft har en sentral rolle. Som arkitekt, urbanist og designer har han et sterkt engasjement for å jobbe tverrfaglig og løse samfunnsrelaterte problemstillinger.
Lumi Tomren
Arkitekt
Lumi startet i Byverkstedet som praktikant og har jobbet med oss på flere prosjekter siden. Hun er lidenskapelig opptatt av deltakende prosesser og er en dyktig formidler av designthinking som metodikk.
Oda Berby
Fotograf
Oda er en erfaren fotograf, ekspert på naturlig lys og locations, digitalt etterarbeide og videobehandling. Hun har tatt fantastiske bilder til nettsiden vår, og bidrar alltid med kreative løsninger inn i arbeidet. Når Oda er på kontoret
blir det alltid spennende samtaler og liv.
Sara Cunha
Grafisk designer og illustratør
Sara er en portugisisk designer som bor i Oslo. Hun jobber med grafisk design og illustrerer for bøker, magasiner og utstillinger. Sara liker å utforske forskjellige kunstneriske uttrykk som skaper spennende resultater.
Valentina Martinez
Forsker og antropolog
Valentina har doktorgrad i antropologi, informasjon- og kommunikasjons-
vitenskap. I sin avhandling utforsket hun tematikk innen midlertidig, uformell og samarbeidende urbanisme. Valentina har solid internasjonal erfaring innen byutvikling fra blant annet USA, Tyskland og Frankrike. Valentina er også en dyktig og allsidig danser og har et sterkt engasjement innen kunst.