Hideaway utekafé er resultatet av et pilotprosjekt for elevmedvirkning med elever fra 10. klasse på Jordal skole. Målet var å la elevene ta del i en kreativ prosess, der de selv skapte og bygget noe ut fra sine egne behov og ønsker. Elevene fikk jobbe med profesjonelle arkitekter og designere som Snøhetta, Lala Tøyen og Byggstudio. I siste del av prosjektet ble skolegården omgjort til en byggeplass der elevene sammen med våre verksmestere brukte tre dager på å konstruere og bygge kaféen de selv hadde designet. Kafeen ble innviet av ordfører Marianne Borgen.
Hideaway utekafé
Offentlig rom, elevmedvirkning
2016
"Jeg er så stolt av hva vi har fått til og prosjektet har påvirket skolen på en bra måte" – Sundus Hassan, elev

"Prosjektet har gitt meg mye fordi jeg jobbet med folk jeg vanligvis ikke jobber med og har lært å bruke verktøy som jeg ikke har brukt før" – Maria Ottersen, elev