Sykkelfix er et åpent sykkelverksted som tilbyr gratis reparasjon av sykler. Verkstedet drives av lokal ungdom og er en møteplass der folk kan treffes, lære om sykler, gjenbruk og reparasjon. Sykkelfix startet som et pilotprosjekt av Byverkstedet i 2016. Siden har vi utviklet en modell som i tillegg til økt sykkelkultur gir ungdom opplæring, lønn og verdifull arbeidserfaring. Så langt har mer enn tusen sykler blitt reparert gjennom Sykkelfix. I dag finnes Sykkelfix på Tøyen og Holmlia.
Sykkelfix
Miljø, møteplass og ungdom i jobb
2016 - 2020