The Studio er et to-årig prosjekt som ble initiert av Byverkstedet i 2021. Med støtte fra Erasmus+ ungdom har vi inngått partnerskap for samarbeid med designbyrået Premices & Co i Paris og arkitektkontoret forty-five degrees i Berlin. Gjennom løpende dialog, workshops og aktiviteter har vi utforsket og delt kunnskap rundt felles verdier innen øko-design, læring og inklusjon av ungdom i kreative prosesser. Som en del av prosjektet har vi laget en publikasjon der vi vil inspirere bruk av kreative læringsmetoder som inspirasjon i arbeid jobber med ungdom og unge voksne.

The Studio is a project-based research project in the framework of Erasmus+ ungdom program where three European design studios from Oslo, Paris, and Berlin have come together to share knowledge around common values on eco-design, learning, and inclusion of youth in creative processes. In a world where we constantly distance ourselves from the physical and the tactile we want to use crafts, engagement, and sustainable design to develop creative learning methods and inspire anyone working with youth.
The Studio
Design, collaboration, youth
2021 - 2023
From the workshop in Berlin