Illustrasjonsverkstedet er et sted der ungdom får utfolde seg kreativt på egne premisser.
Verkstedet har ukentlige aktiviteter og er en møteplass og alternativ mestringsarena der deltakerne får veiledning fra profesjonelle designere og illustratører. Prosjektet er et samarbeid med blant annet Deichman og Oslo Open med støtte fra Sparebankstiftelsen og Kulturtanken.
Illustrasjonsverkstedet
Fritidstilbud og ungt entreprenørskap
2018 -
Kjøp en kopp og støtt Illustrasjonsverkstedet -
klikk på koppen du vil ha for mer informasjon!
Tilbake